זהירות! שש"כ לפניך!

חלק גדול מהבנקים בישראל מחתימים את בעלי העסקים על שש"כ בעת פתיחת החשבון. זאת מבלי שבעלי העסקים בכלל מודעים לשעבוד עליו הם חותמים ולהשפעה ההרסנית שלו על העסק שלהם

אז מה זה בכלל שש"כ? ומדוע כל בעלים של חברה, צריך להיזהר ככל הניתן מלחתום על שעבוד כזה לטובת הבנקים בישראל?

נתחיל בהגדרה היבשה – שש"כ הינו שם קיצור בהגה הבנקאית לשעבוד שוטף כללי. להבדיל משעבוד ספציפי שחל על מיטלטלין (רכב, ציוד וכו) או מקרקעין של החברה, שעבוד שוטף כללי הינו שעבוד כללי החל על כל נכסי החברה. השעבוד נרשם אצל רשם החברות והוא אינו מתגבש אלא בקרות אירוע מוסכם בין החברה לבין הנושה לטובתו נרשם השעבוד.

במילים פשוטות, שעבוד שוטף כללי מרחף כ"ענן" מעל נכסי החברה. במצב בו לא התקיימו התנאים להפעלת השעבוד, אזי ה"ענן" לא נוחת על העסק וניתן לפעול בו כרגיל ולקיים חיי מסחר שגרתיים, למעט מספר חסרונות משמעותיים עליהם נדבר בהמשך. במצב בו התקיימו התנאים להפעלת השעבוד, אזי נוחת ה"ענן" על העסק ותופס את כל מה שמצוי בו באותה העת.

כאשר הבנק כבר החתים לקוח עסקי על שעבוד שוטף כללי, סביר להניח כי באגרת החוב עליו חתם הלקוח ייאסר על החברה ליצור שעבוד שוטף נוסף לבנק אחר או בכלל שעבוד כלשהו.

אז איפה הבעיה?

במקרה כזה, כל בנק אחר אצלו יבקש הלקוח לפתוח חשבון ולקבל אשראי נוסף, יראה באופן פשוט את השעבוד השוטף עליו חתמה החברה ברשם החברות, ויסרב להעניק לה אשראי חדש.

בנוסף, במקרה בו חברה ללא שעבוד שוטף נכנסת לקשיים, הבנק רשאי להגיש תביעה רגילה, אשר תתברר במשך תקופה ארוכה ובמהלכה יוכל העסק להמשיך לתפקד בעזרת בנק נוסף או מקורות מימון אחרים.

אך במקרה בו החברה חתומה על שעבוד שוטף כללי ובשל העובדה כי באיגרת החוב מפורטים רשימת אירועים שיגרמו לגיבוש השעבוד השוטף והחלתו על נכסי החברה, בידי הבנק להחליט בכל שלב על גיבוש השעבוד השוטף, באמצעות תהליך מזורז ולמוטט למעשה את העסק שיועבר לכונס נכסים, מבלי שישנה אפשרות לבעל העסק לערער על ההחלטה.

לסיכום, ישנם 3 חסרונות משמעותיים אשר בגינם אסור לכם לחתום על שש"כ בשום פנים ואופן:

  1. ברגע שחתמתם על שש"כ ולמעט מקרים נדירים, אין לכם אפשרות לקבל אשראי נוסף מבנק אחר.
  2. ברגע שחתמתם על שש"כ, אתם למעשה לקוחות שבויים של הבנק, שיודע שאין לו תחרות מול גוף מימוני אחר ועלול לנצל זאת למתן ריביות ועמלות גבוהות מאוד.
  3. ברגע שחתמתם על שש"כ ובמקרה בו החברה תכנס לקשיים, לא תהיה לכם את התקופה הדרושה על מנת לצאת מהמשבר החולף בשל תקבולים שטרם נכנסו או כל קושי תזרימי אחר.

המסקנה?

חברה אשר דואגת לעתידה, תמנע ככל הניתן מלחתום על שש"כ לבנק.

החברה שלכם כבר חתומה על שש"כ ואתם נדרשים לאשראי נוסף?

בשביל זה קיימים מומחים אשר יסייעו לכם לבטל את השש"כ, לגייס אשראי נוסף ובמידת הצורך להעביר את האובליגו של החברה לבנק אחר.

אהבתם? שתפו!

התחל בתהליך עכשיו

גיוס אשראי לעסקים, זאת עבודה למקצוענים. אנחנו בחברת פיננטינק מעסיקים כלכלנים וקציני אשראי יוצאי המערכת הבנקאית העסקית, בכדי לגייס לכם את האשראי לו העסק שלכם נדרש, בתנאים הטובים ביותר!

תשלום על בסיס הצלחה!

אנחנו ברורים מספיק....?

תשלום שכר טרחה רק לאחר אישור בקשת האשראי ע"י אחד או יותר מהגופים הפיננסים בישראל.

* ללא עמלות טיפול בבקשה / פתיחת תיק וכו'